วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

สิ่งที่เรากำลังสร้างสรรค์ในชื่อ Center for Electrical and Embedded System Technology (CEEST)

เพื่ออนาคตของการเรียนการสอนในแบบที่ปฏิบัติงานจริงเพราะเรา คือ Center for Electrical and Embedded System Technology (CEEST) มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับ ที่ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล แล้วพบกันนะครับ

หน่วยวิจัยนี้ก่อตั้งขึ้นโดย สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยการรวมเงินระหว่าง ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย และนายทรงกลด ศรีปรางค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เป็นเงิน 1,744,300.00 บาท ทำการจ้างนักวิจัย 1 คน ชื่อนายคณาพจน์ ยอดมณี นี่จะเป็นอีกหนึ่งทางแก้ปัญหาการเรียนการสอนในปัจจุบัน

"การดำเนินงานนี้จะยังคงดำเนินต่อไปได้ด้วยการหาเงินวิจัย ซึ่งหากขาดเงินในส่วนนี้เราจะไม่สามารถคงรักษาหน่วยวิจัยนี้ไว้ได้"

นายทรงกลด ศรีปรางค์

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การบ้านครั้งที่ 1 (หลังกลางภาค)

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างได้จาก ที่นี่ เพื่อประกอบการทำใบงาน

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การหาค่าพารามิเตอร์มอเตอร์กระแสตรง ตอนที่ 2

การหาค่าพารามิเตอร์ด้วยการระบุเอกลักษณ์ เอกสาร

การทดสอบหาพารามิเตอร์ของมอเตอร์กระแสตรง ตอนที่ 1

วิธีการทดสอบหาพารามิเตอร์ของมอเตอร์กระแสตรงมีดังนี้ เอกสาร


ตัวอย่างการควบคุมมอเตอร์

ในการควบคุมมอเตอร์จะต้องเริ่มจากการหาค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสาตัวอย่างได้จาก ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

กล่างนำ


แจ้งให้ทุกคนทราบเรื่องการเปิดเว็บบล็อกชื่อ "ระบบควบ" โดยมีที่อยู่ ELT-ControlSystem.blogspot.com นักศึกษาและผู่ที่สนใจสามารถเข้ามาอัปเดทข่าวสารได้ครับ