วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

สิ่งที่เรากำลังสร้างสรรค์ในชื่อ Center for Electrical and Embedded System Technology (CEEST)

เพื่ออนาคตของการเรียนการสอนในแบบที่ปฏิบัติงานจริง

video


เพราะเรา คือ Center for Electrical and Embedded System Technology (CEEST) มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับ ที่ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล แล้วพบกันนะครับ

หน่วยวิจัยนี้ก่อตั้งขึ้นโดย สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยการรวมเงินระหว่าง ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย และนายทรงกลด ศรีปรางค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เป็นเงิน 1,744,300.00 บาท ทำการจ้างนักวิจัย 1 คน ชื่อนายคณาพจน์ ยอดมณี นี่จะเป็นอีกหนึ่งทางแก้ปัญหาการเรียนการสอนในปัจจุบัน

"การดำเนินงานนี้จะยังคงดำเนินต่อไปได้ด้วยการหาเงินวิจัย ซึ่งหากขาดเงินในส่วนนี้เราจะไม่สามารถคงรักษาหน่วยวิจัยนี้ไว้ได้"

นายทรงกลด ศรีปรางค์

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การบ้านครั้งที่ 1 (หลังกลางภาค)

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างได้จาก ที่นี่ เพื่อประกอบการทำใบงาน

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การหาค่าพารามิเตอร์มอเตอร์กระแสตรง ตอนที่ 2

การหาค่าพารามิเตอร์ด้วยการระบุเอกลักษณ์ เอกสาร

การทดสอบหาพารามิเตอร์ของมอเตอร์กระแสตรง ตอนที่ 1

วิธีการทดสอบหาพารามิเตอร์ของมอเตอร์กระแสตรงมีดังนี้ เอกสาร


ตัวอย่างการควบคุมมอเตอร์

ในการควบคุมมอเตอร์จะต้องเริ่มจากการหาค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสาตัวอย่างได้จาก ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

กล่างนำ


แจ้งให้ทุกคนทราบเรื่องการเปิดเว็บบล็อกชื่อ "ระบบควบ" โดยมีที่อยู่ ELT-ControlSystem.blogspot.com นักศึกษาและผู่ที่สนใจสามารถเข้ามาอัปเดทข่าวสารได้ครับ